Equip DocentEQUIP DIRECTIU
 • Director: Lluc Pons
 • Secretària: Lys Aldea

TUTORIES

 • Educació Infantil: Maite Sintes
 • 1r EP: Lys Aldea
 • 2n i 3r: Dani Coca
 • 4t, 5è i 6è: Fèlix Santiago

 • MESTRES ESPECIALISTES
 • Educació Física: Lluc Pons
 • Música: Lys Aldea
 • Anglès: Irene Fortuny 
 • Auxiliar de conversa: Jaqueline Arellano 
 • Religió: Lourdes

EQUIP DE SUPORT

 • Mestre de pedagogia terapèutica: Dani Coca
 • Mestra d'audició i llenguatge: Àgueda
 • Orientadora: Carme Cloquells
 • A.T.E: Montse