Equip Docent

EQUIP DIRECTIU
 • DIRECTOR: Lluc Pons
 • SECRETARI: Fèlix Santiago

TUTORIES

 • EDUCACIÓ INFANTIL: Isma Vidal i Pam Mercadal
 • 1r CICLE: Gemma Martínez
 • 2n CICLE: Anna Arnaiz
 • 3r CICLE: Fèlix Santiago

MESTRES ESPECIALISTES
 • Educació Física: Lluc Pons
 • Música: Sandra Mercadal
 • Anglès: Toni Torrents i Marta Sans 
 • Auxiliar de conversa
 • Religió: Joan Cousin

EQUIP DE SUPORT

 • Mestre de pedagogia terapèutica: Maite Gener
 • Orientadora: Rosalia Allés
 • A.T.E: Montse