dimarts, 1 de novembre de 2016

Tallers interdisciplinars...

       Aquest curs s'han iniciat tallers de nova temàtica a primària.
 Cada divendres es realitzaran quatre tallers interdisciplinars on alumnes de diferents nivells, treballaran junts per tal d'arribar a un producte final.